Submenu

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

  • ir. Arthur van Iterson MCD (1971), voorzitter. Partner bij Smart2Result, ervaring op het gebied van gebieds- en opstalontwikkeling van grote, kleine binnenstedelijke en uitleglocaties in heel Nederland. Expert in conceptontwikkeling, haalbaarheidsanalyse, inrichting en opstart van het ontwikkelingsproces. (Bezoek website)
  • Ing. Esther Stuijts AvB (1974), aandachtsgebied public relations en website. Stedenbouwkundige, planoloog, senioradviseur bij Wissing. Als adviseur ben ik betrokken bij: Ontwerpen aan stedenbouwkundige plannen, zoals woningbouwlocaties, binnenstedelijke vernieuwing en bedrijventerreinen op verschillende schaalniveaus, brede gemeentelijke advisering op het gebied van stedenbouw en ruimtelijke ordening, opstellen van masterplannen, beeldkwaliteitplannen en stedebouwkundige visies. (Bezoek website: www.wissing.nl)
  • Erik Smeijers MSc (1964), Secretaris, eigenaar van SomProjecten te Ede. Proactief en op samenwerking gerichte projectmanager/adviseur van projecten in complex binnenstedelijk gebied, van zorgvastgoed en projecten in de sociale woningbouw.
  • Erik Blok, Penningmeester, eigenaar van Bureau7 in Lelystad. Ruime ervaring als projectleider ruimtelijke ontwikkeling bij grote en kleine gemeenten in west- en midden-Nederland van start tot oplevering.

 

Cookie-instellingen