Associés

Wat kenmerkt een associé van Stichting Ruimtelijk Management?

De Stichting Ruimtelijk Management richt zich op alle actoren in het ruimtelijk planproces: naast bestuur, management en professionals bij rijk, provincies en gemeenten, ook onderwijsprofessionals en private partijen zoals ontwikkelaars, bouwbedrijven, (zelfstandig gevestigde) projectmanagers, woningcorporaties, stedenbouwkundigen, etc.

Professionals die zich verbonden voelen met de doelstelling en activiteiten van de Stichting kunnen zich als associé verbinden aan de Stichting. De associés van de Stichting delen kennis en netwerk met elkaar. De Stichting brengt professionals samen en ondersteunt initiatieven.

Er is een beperkte mogelijkheid om associé te worden. Het aantal associés wordt beperkt, omdat kennis en ervaringen delen centraal staan. Elkaar kennen en actief participeren, evenwicht tussen halen en brengen gelden daarom als voorwaarden voor het associéschap.

Het profiel van een associé (m/v) heeft ten minste de volgende kenmerken:

  1. Werkzaam binnen het brede werkterrein ´ruimtelijk management´ als adviseur, projectleider of algemeen/procesmanager.
  2. Toegevoegde waarde voor Stichting door toevoegen kennis, netwerk of vaardigheden.
  3. Gedreven professional die zijn ambities waar maakt. Innovatief.
  4. Communicatief, in staat te netwerken. Grensoverschrijdend.
  5. Eigenheid is een pre.
  6. Aantoonbare kwaliteiten, blijkend uit aantoonbaar succesvol afgeronde projecten, nagevolgde adviezen e.d.
  7. Minimaal 10 jaar werkervaring, bij uitzonderlijke geschiktheid of toegevoegde waarde voor de Stichting minimaal 5 jaar voldoende.
  8. Voldoende balans in halen en brengen. Actieve participatie bij activiteiten (80% aanwezig).

Uw belangstelling hiervoor kunt u kenbaar maken via het secretariaat van de Stichting. U wordt dan nader geïnformeerd over de voorwaarden.

Exclusief voor associés

Na inloggen staat er in de linkerkolom informatie die alleen toegankelijk is voor associees. Bijvoorbeeld een smoelenboek met telefoonnummers.

INLOGGEN | WACHTWOORD OPVRAGEN

Cookie-instellingen