Home

 

 

Wonen, werken en leven zijn de centrale thema's van de Stichting Ruimtelijk Management. In drie woorden de activiteiten samengevat die in de ruimte om ons heen plaatsvinden. Het doel van de Stichting Ruimtelijk Management is een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsverbetering van ruimtelijke processen en projecten, zodat mensen optimaal kunnen wonen, werken en leven in de ruimte die ter beschikking staat.

De Stichting doet dit door het samenbrengen van kennis en kennissen, het delen van ervaringen en het werken aan vaardigheden. De Stichting kent 5 bestuursleden en 35 associés die allen werkzaam zijn op het terrein van het ruimtelijk management.

De meerwaarde die het werk en de activiteiten van de Stichting oplevert, komt onder andere tot uiting in verbetering van de kwaliteit van het proces, in de reductie van doorlooptijd en het efficiënter inzetten van maatschappelijk kapitaal.